Εγγραφή σε: Newsletter | SMS | Email | Επικοινωνία

Υπεύθυνος Σύνδεσμος με Φιλάθλους (SLO)

Supporter Liaison Officer (SLO)

Ο Υπεύθυνος Σύνδεσμος με τους Φιλάθλους

Ο ρόλος του SLO :

  • Ο SLO είναι η γέφυρα μεταξύ των φιλάθλων και των ομάδων τους και βοηθά τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών
  • Το έργο του SLO εξαρτάται από τις πληροφορίες που λαμβάνει και από τα δύο μέρη και της αξιοπιστίας που απολαμβάνει εκατέρωθεν.
  • Ο SLO ενημερώνει τους φιλάθλους για αποφάσεις της διοίκησης της ομάδας που τους αφορούν και, αντίστροφα, επικοινωνεί τις θέσεις των φιλάθλων στη διοίκηση της ομάδας.
  • Ο SLO χτίζει σχέσεις όχι μόνο μεταξύ των διάφορων ομάδων φιλάθλων αλλά και με την αστυνομία και τους υπεύθυνους ασφαλείας
  • Ο SLO έρχεται σε επαφή με SLO άλλων ομάδων πριν τους αγώνες με σκοπό να συνεισφέρουν στο να συμπεριφέρονται οι φίλαθλοι σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας

Η Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε. έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Σύνδεσμο με τους φιλάθλους τον κο Μπερμπέρογλου Γεώργιο

Στοιχεία επικοινωνίας :

  • Τηλ. Επικοινωνίας : 2541024466, 2541029977, 6977443943
  • Fax : 2541025852
  • Email :  info@berberoglou.gr

               office@xanthifc.gr