Εγγραφή σε: Newsletter | SMS | Email | Επικοινωνία

Training center

 • 01_6-en.jpg 01_6-en.jpg
 • 03_6-en.jpg 03_6-en.jpg
 • 04_2-en.jpg 04_2-en.jpg
 • 05_1-en.jpg 05_1-en.jpg
 • 06_1-en.jpg 06_1-en.jpg
 • 09_0-en.jpg 09_0-en.jpg
 • 10-en.jpg 10-en.jpg
 • 11-en.jpg 11-en.jpg
 • 12-en.jpg 12-en.jpg
 • 13-en.jpg 13-en.jpg
 • 14-en.jpg 14-en.jpg
 • 15-en.jpg 15-en.jpg
 • 16-en.jpg 16-en.jpg
 • 17-en.jpg 17-en.jpg
 • 18-en.jpg 18-en.jpg
 • 19-en.jpg 19-en.jpg
 • photo-2-en.jpg photo-2-en.jpg
 • photo-3-en.jpg photo-3-en.jpg
 • photo-7-en.jpg photo-7-en.jpg
 • photo-9-en.jpg photo-9-en.jpg
 • photo-10-en.jpg photo-10-en.jpg
 • photo-11-en.jpg photo-11-en.jpg
 • photo-12-en.jpg photo-12-en.jpg
 • photo-13-en.jpg photo-13-en.jpg
 • photo-14-en.jpg photo-14-en.jpg
 • photo-16-en.jpg photo-16-en.jpg
 • photo-17-en.jpg photo-17-en.jpg
 • photo-18-en.jpg photo-18-en.jpg
 • photo-19-en.jpg photo-19-en.jpg
 • photo-21-en.jpg photo-21-en.jpg
 • photo-22-en.jpg photo-22-en.jpg
 • photo-24-en.jpg photo-24-en.jpg
 • photo-25-en.jpg photo-25-en.jpg
 • photo-27-en.jpg photo-27-en.jpg
 • photo-29-en.jpg photo-29-en.jpg
Image of

Since 2007 the team trains in the new establishments which are located next to SKODA XANTHI Arena. The new training center built exclusively to serve the Professional Team and includes all the necessary facilities.

The new training center has:

 • 2 fields
 • Dressing rooms
 • Gym
 • Physio center
 • Medicine room
 • Offices
 • Cafeteria
01_6-en.jpg
03_6-en.jpg
04_2-en.jpg
05_1-en.jpg
06_1-en.jpg
09_0-en.jpg
10-en.jpg
11-en.jpg
12-en.jpg
13-en.jpg
14-en.jpg
15-en.jpg
16-en.jpg
17-en.jpg
18-en.jpg
19-en.jpg
photo-2-en.jpg
photo-3-en.jpg
photo-7-en.jpg
photo-9-en.jpg
photo-10-en.jpg
photo-11-en.jpg
photo-12-en.jpg
photo-13-en.jpg
photo-14-en.jpg
photo-16-en.jpg
photo-17-en.jpg
photo-18-en.jpg
photo-19-en.jpg
photo-21-en.jpg
photo-22-en.jpg
photo-24-en.jpg
photo-25-en.jpg
photo-27-en.jpg
photo-29-en.jpg