Εγγραφή σε: Newsletter | SMS | Email | Επικοινωνία

Coaching team


Luciano De Souza
Assistant Coach

Dragan Ilic
Assistant Coach


Maladenis Alekos
Goalkeeper trainer


Maladenis Georgios
Assistant Goalkeeper Trainer